archívdepresia

Premium

Podľa novej meta-analýzy môžeme považovať silový tréning za jeden z najsilnejších liekov v boji s depresiou

Že je cvičenie prospešné pre naše zdravie z hľadiska duševného i fyzického je stará známa vec. Najnovšia meta-analýza riešiaca 33 klinických štúdií sa zamerala na vplyv rezistentného tréningu na depresívne symptómy. Výsledky preukazujú, že tento typ tréningu výrazne znižuje depresívne symptómy u dospelých ľudí bez ohľadu na zdravotný stav, takisto...