Premium

Haló, ženy s antikoncepciou! Ako sú na tom vaše kosti? Možno horšie, než si myslíte

Dnes se podíváme na jednu studii, která bude zajímat zejména ženy – zejména ty, které užívají hormonální antikoncepci. Ve formě tabletek. Zkoumaly se souvislosti užívání (orální) hormonální antikoncepce (HA) a změny v kvalitě kostí. Spojení mezi zdravím kostí a ženskými hormony není žádnou novinkou, osteoporóza se skloňuje ve spojení se ztrátou menstruace či menopauzou poměrně frekventovaně. Studie vyšla na konci januára 2020, je tedy poměrně čerstvá a dokonce i hezky sestavená. 

Tato studie porovnávala po dobu 12 měsíců hustotu kostí a ukazatele kostního obratu u žen, které berou HA a u těch, které ji neberou. Než se ale dostaneme k samotné studii, je potřebné si objasnit pár pojmů, s nimiž se během čtení setkáte. Abychom byli všichni hezky na jedné lodi. 

Co je BMD?

Bone Mineral Density (BMD) je v češtině kostní hustota/hustota minerálů v kosti a jedná se o množství kostních minerálů v kostní tkáni. Čím vyšší množství kostních minerálů v kostní tkáni, tím je BMD vyšší, kost hustější, a tedy silnější. A naopak, čím je BMD nižší, tím je kost slabší a mnohem náchylnější ke zlomení.

Co je BTM?

Bone Turnover Markers (BTM) jsou v češtině ukazatele (markery) kostního obratu.

Co je ale kostní obrat? Kostní tkáň je živá tkáň, což znamená, že se pomalu, ale stále obnovuje, a to ve všech kostech v celém těle. Za normálních okolností dochází k obměně 8–10% kostní hmoty za rok. Neustále probíhají dva procesy: kostní resorpce a kostní novotvorba a ten poměr mezi nimi se nazývá kostní obrat nebo kostní remodelace.

Pokud se vytvoří více kostních buněk , než se jich odbourá, je kostní obrat pozitivní a “vyhrává” kostní novotvorba. Pokud se jich více odbourá, je obrat negativní, “vyhrává” kostní resorpce, ztrácíme kostní buňky a opět, naše tělo je vystaveno vyššímu riziku zlomenin. Díky sledování různých markerů v těle můžeme zjistit, jestli je náš kostní obrat pozitivní, nebo negativní.

zdroj: https://pxhere.com/es/photo/871664

Jak se studie prováděla?

Studie probíhala 12 měsíců. Testovaly se dvě skupiny (zdravých, menstruujících, netěhotných) žen:

  • jedna skupina 34 žen v průměrném věku 19 let, které berou antikoncepci, a to nepřerušovaně po dobu alespoň 5 měsíců
  • druhá skupina 28 žen v průměrném věku 19 let, které antikoncepci neberou; do této skupiny se mohly zařadit ženy pouze tehdy, pokud neužívaly antikoncepci v době testu (no shit, Sherlock), ale ani v průběhu min. uplynulého roku

Všem se vzaly vzorky séra a krve:

  • na začátku studie
  • po 6 měsících trvání studie
  • na konci studie, tj. po 12 měsících 

z nichž se pak a pomocí dvouenergiové rentgenové absorpciometrie (tzv. DEXA) se sledovaly tyto dva ukazatele kostního obratu: 

  • C-terminální telopeptid (CTX), marker kostní resorpce
  • N‑terminální propetid prokolagenu (P1NP), marker kostní novotvorby

Ty nám toho dokázaly říct docela dost.

Co se zjistilo? 

Ženy, které užívaly antikoncepci, měly oproti ženám, které HA neužívaly, zvýšenou hodnotu CTX už na prvním měření při začátku studie. Tzn. podle tohoto údaje bychom mohli usoudit, že kostní hmota ubývá ženám s HA rychleji než těm bez ní.

Během 12 měsíců, kdy studie trvala, si ženy, které neužívaly antikoncepci udržely BMD zejména v oblasti páteře, ale dokonce zvýšily hodnotu BMD v celém těle.

Ženám, které užívaly antikoncepci, se snížila BMD v oblasti páteře o 2,2 % v jedné části a o 0,7 % u jiné. Nicméně, hodnota kostní hustoty v celém těle zůstala nezměněné (neubyla ani nepřibyla). Kostní obrat byl tedy v rovnováze.

Přestože ženy nebyly rozděleny do různých skupin podle generace progestinu, který se v jejich HA nacházel, byly minimálně rozděleny podle množství jednotlivých hormonů. Díky tomu se přišlo i na to, že ženám, které užívaly HA s velmi nízkou dávkou EE (0,02 mg EE), se významně porovnání s ženami na antikoncepci s (0,03–0,035 mg EE).

Zajímavým poznatkem bylo také to, že ženy, které začaly užívat antikoncepci do 4 let od své první menstruace, měly všeobecně nižší hustotu kostí oproti ostatním.

Mladým ženám, které neužívají orální HA, se zvýšila BMD v celém těle, zatímco ženy na HA měly zvýšený kostní obrat, snížení v BMD a nedostatek kostní novotvorby během 12 měsíců.

TLDR: Orální HA má pravděpodobně vliv na zdraví kostí, resp. uživatelky orální HA ztrácejí během doby užívání orální HA kostní hmotu rychleji než ty, které orální HA neužívají. Nejnáchylnější k onemocněním kostí jsou však ženy, které začínají užívat antikoncepci brzy po jejich první menstruaci.

Ďalšie použité referencie:
https://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics_czechrepublic/cs_CZ/documents/Labor_Aktuell/LA2015/LA0415/kostni_markery_deti_text_profBayer.pdf
https://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics_czechrepublic/cs_CZ/documents/Labor_Aktuell/LA2007/LA0407/kostni.pdf

Zdieľaj kvalitný obsah ďalej

0Shares

Leave a Response

Agáta Szturcová
Mezi crossfitem a hipthrusty jsem vystudovala potravinářské technologie v Dánsku a k tomu udělala nutriční certifikát Precision Nutrition.