Premium

Má sauna výhody pre naše zdravie?

Saunovanie je pomerne obľúbená aktivita spojená s relaxom. Ale čo na to naše zdravie? Pozrieme sa na nejaké výskumy a skúsime problematiku saunovania objektivizovať.

Štúdia z decembra 2017 hodnotila fyziologické a kardiovaskulárne účinky fínskej sauny u 102 ľudí (56 mužov a 46 žien, priemerný vek 51.9 rokov a priemerná hmotnosť 82.7 kg). Fínska sauna má vlhkosť približne 10-20 % a 73 stupňov. Saunovanie trvalo 30 minút a bolo predelené 2-minútovou teplou sprchou. Výsledky ukázali štatisticky významné účinky saunovania na telesnú teplotu, srdcovú frekvenciu a hodnoty krvného tlaku. Na základe týchto dát vieme povedať, že ako stúpa telesná teplota skrz saunu, krvný tlak – systolický (horný) i diastolický (dolný) tlak klesá okamžite po saune a zostáva nižší 30 minút po skončení sauny, ak hodnoty porovnáme s pôvodnými pred saunovaním. Podobne dopadli aj merania v súvislosti s arteriálnou stuhnutosťou. Ide o pozitívne ukazovatele, ktoré pripisujú autori potenciálne akútnej vazodilatácii (rozšírenie ciev).

Pre príklad, pred saunou bol systolický krvný tlak v priemere 136.5 mmHg a diastolický 82.1 mmHg. Počas sauny to bolo 130.3 a 75.1 mmHg a 30 minút po saune 129.8 a 80.6 mmHg.

zdroj: www.needpix.com

Iný výskum riešil súvislosť medzi saunovaním a rôznymi príčinami smrti, vrátane tých kardiovaskulárnych. Celkovo šlo o dáta zohľadňujúce 2315 mužov s priemerným vekom 51.1 rokov. Išlo o hodnotiaci výskum na základe dotazníka a ukázalo sa, že tí, ktorí sa saunovali častejšie počas týždňa, mali znížený risk úmrtnosti v súvislosti s ischemickou chorobou srdca a kardiovaskulárnymi ochoreniami. V porovnaní s ľuďmi, ktorí využívali saunu len raz za týždeň, bolo riziko smrteľných koronárnych srdcových ochorení nižšie o 23 % ako u tých účastníkov, ktorí sa saunovali 2-3x týždenne a o 48 % nižšie, ako u tých, ktorí sa saunovali 4-7x týždenne. Priemerná dĺžka v saune bola 14,2 minút, no pohybovalo sa veľmi širokospektrálne, od 2 do 90 minút.

Prejdime k aktuálnemu roku a preskúmaniu literatúry, ktoré sa týkalo saunovania a náhlej srdcovej smrti. Práve tento nezmar celosvetovo predstavuje 15-20 % všetkých úmrtí. Výsledky sú pozitívne! Ide vraj najmä o pozitíva týkajúce sa zníženia stuhnutosti artérií, zníženia zápalov a oxidačného stresu, stabilizaciou autonómného nervového systému, priaznivými zmenami v profiloch cirkulujúcich lipidov a inými ukazovateľmi rizika kardiovaskulárnych ochorení. Výskumníci to uzatvárajú tak, že saunovanie sa zdá byť príjemný spôsob, ako sa starať o všeobecné zdravie a pohodu.

Summa-summarum, vyzerá to tak, že sauna má skutočne pozitívny efekt u tých, ktorí nemajú nejaké špecifické kardiovaskulárne ochorenia. V prípade neistoty je dobré poradiť sa s tvojim lekárom, ktorý vie, ako je na tom tvoje srdiečko. No a samozrejme, bavíme sa o triezvych návštevách sauny, keďže alkohol a sauna je jedno veľké nie. Takéto kombo dokáže spôsobiť hypotenziu (nízky krvný tlak), srdcové komplikácie a traumatické príhody. A taktiež netreba zabúdať na pitný režim.

 

Ďalšie použité referencie:
https://www.biolayne.com/members/


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho priateľom

Leave a Response

Simon Kopunec
Som zakladateľ Fitclanu a coach. Rád priaznivcov fitness vzdelávam tak, aby faktami, vedou i praxou podložené informácie získali ľudským, zrozumiteľným a objektívnym spôsobom. Ako coach pomáham ľuďom na ceste za zdravším, krajším a viac fit životom bez zbytočných mýtov a marketingových žvástov.