Premium

Ako ovplyvňuje umelé sladidlo sukralóza glykémiu a črevný mikrobióm?

Pojem „non-nutritive sweetener“ označuje skupinu rôznych sladidiel, ktoré majú jednu spoločnú vec – môžu poskytnúť rovnakú sladkosť ako typická dávka cukru, pričom však neobsahujú prakticky žiadne kalórie. Je to preto, lebo sú výrazne sladšie ako cukor. Napríklad sacharín je asi 500x sladší ako cukor, tiež aspartám a acesulfám K je asi 200x sladší, a taká sukralóza je približne 600x sladšia. Existujú aj niektoré prirodzene sa vyskytujúce sladidlá, ako napríklad stévia, avšak mnohé (vrátane sukralózy) sa vyrábajú synteticky. A tu vzniká kameň úrazu, pretože všetko čo je syntetické je automaticky u mnohých považované za zdraviu škodlivé. Problematiku umelých sladidiel sme komplexne prebrali v dvoch parádnych článkoch, v tomto a v tomto.

Najnovšia štúdia posudzovala účinky sukralózy (tiež známej ako SPLENDA®) pri kontrole glykémie a črevného mikrobiómu. Výsledky naznačili, že sedem dní vysokej konzumácie sukralózy (780 mg denne, čo zodpovedá asi 20 diétnym sódam) významne nezmenilo črevný mikrobióm alebo kontrolu glykémie.

Treba však dodať, že tieto zistenia sú v rozpore s niektorými predchádzajúcimi štúdiami (1, 2 ,3, 4), ktoré naznačili, že „non-nutritive sweeteners“ (vrátane sukralózy) môžu významne zmeniť naučené odozvy, ktoré sa týkajú kontroly glykémie a príjmu energie. Tiež naznačovali, že môžu významne meniť črevný mikrobióm a glykemické či inzulínemické reakcie na príjem glukózy.

zdroj: https://pixabay.com/

Pre celkový kontext a rozsiahle pochopenie problematiku umelých sladidiel pozri spomínané naše články tu tu. Keď sa pozrieme na štúdie naznačujúce, že sukralóza zhoršuje rôzne výsledky súvisiace s glykemickou kontrolou, objaví sa niekoľko dôvodov pre obozretnosť interpretovania týchto výsledkov. Napríklad, pár z nich sú “unblinded” a bez placebo skupiny, v iných sú zahrnutí ľudia, ktorí nekonzumujú vôbec “non-nutritive sweeteners”, alebo ide väčšinou o ženy pred menopauzou. Je to dôležité preto, pretože bežní nekonzumenti môžu mať iba rozdielne reakcie v krátkodobom horizonte a výsledky týkajúce sa kontroly glykémie a uvoľňovania inzulínu môžu byť ovplyvnené navyše fázou menštruačného cyklu.

Väčšina ľudských štúdií nezistila žiadny významný vplyv požitia sukralózy na kontrolu glykémie (iba jedna zo 16 štúdií vykázala štatisticky významný účinok). Rovnako sa zdá, že súčasné dôkazy nenaznačujú žiadne zvlášť katastrofické účinky, a to ani pri pomerne vysokých dávkach sukralózy počas troch mesiacov.

Vo väčšine štúdií sa nepozorujú významné účinky akútnej alebo chronickej spotreby sukralózy na výsledky súvisiace s kontrolou glykémie. Zo štúdií, ktoré uvádzajú významné rozdiely, môžu existovať určité kľúčové limitácie vzhľadom na ich zostavenie a charakteristiky vzoriek, ktoré sú základom pozorovaných účinkov. V prípade účinkov na mikrobióm nemáme ešte dosť ľudských štúdií, preto záver nie je jednoznačný. Súčasné výsledky ešte definitívne nevylučujú možnosť, že sukralóza môže za určitých okolností ovplyvniť mikrobióm.

Zdroj:
MASS  Research Review (Volume 3, Issue 12) – More Good News for Artificial Sweeteners: No Effect of Short-Term Sucralose Ingestion on Glycemic Control or Gut Microbiome


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho priateľom

Leave a Response

Coach_Vilo
V skratke: - 13 rokov v hre so železom - 11 súťaží - 6 rokov osobné trénerstvo - IIFYM / IF / Flexible dieting - Fitclan & 365 Gym coach/speaker - JUDr., PhD.