Premium

Najnovšia meta-analýza skúmala vplyv mliečnych produktov na metabolický syndróm a jeho zložky. Čo naznačila?

Metabolický syndróm predstavuje metabolické poruchy zahŕňajúce brušnú obezitu, dyslipidémiu (porucha metabolizmu tukov), zvýšený krvný tlak a rezistenciu na inzulín, ktoré zvyšujú riziko CVD a cukrovky typu 2 (1). Prevalencia tohto syndrómu sa rýchlo zvyšuje na celom svete, pričom sa odhaduje sa, že 20-25 % svetovej populácie dospelých má tento syndróm (2). Niektoré štúdie preukazovali pozitívny vplyv a iné negatívny vplyv, čo sa týka konzumácie mliečnych výrobkov a ich vzťahu k tomuto syndrómu, avšak žiadna zo štúdií nezisťovala účinky konkrétnych typov mliečnych potravín.

Podľa najnovšej metaanalýzy je konzumácia mliečnych potravín spojená s nižším rizikom zložiek metabolického syndrómu ako je hyperglykémia, zvýšený krvný tlak, hypertriacylglycerolémia (zvýšené hodnoty triacylglycerolov v krvi) a nízky HDL-cholesterol. Jednorázová dávka mlieka denne (200 ml) môže znižovať riziko obezity (v oblasti brucha) o 12 % a jednorázová denná dávka jogurtu (100 g) súvisí s nižším rizikom hyperglykémie o 16 %. Táto metaanalýza ukázala, že konzumácia špecifických mliečnych potravín ako je mlieko či jogurt, ako aj celková konzumácia mliečnych potravín nie je spojená s rizikami metabolického syndrómu a jeho zložiek.

Limitácie:
– táto meta-analýza zahŕňala len observačné štúdie
– meta-analýza pre rôzne druhy mliečnych potravín ako napríklad syr, chýba (kvôli nedostatku vykonaných štúdií)
– je potrebná meta-analýza klinických štúdií- a to za cieľom poskytnutia silnejšieho dôkazu o vzťahu medzi konzumáciou jednotlivých mliečnych potravín a rizikom metabolického sydrómu a jeho zložiek

(1) 2008: Dietary intake and the development of the metabolic syndrome: the Atherosclerosis Risk in Communities study. s
(2) 2012: Prevalence of metabolic syndrome among an urban population in Kenya
(3) 2018: Dairy food consumption is associated with a lower risk of the metabolic syndrome and its components: a systematic review and meta-analysis


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho priateľom

Leave a Response

Coach_Vilo
V skratke: - 13 rokov v hre so železom - 11 súťaží - 6 rokov osobné trénerstvo - IIFYM / IF / Flexible dieting - Fitclan & 365 Gym coach/speaker - JUDr., PhD.