Premium

Aj opačná verzia prerušovaného hladovania má svoje uplatnenie a výhody

Nová štúdia naznačuje, že alternatívna forma prerušovaného hladovania (IF), nazývaná ako skôr časovo obmedzené jedenie (early Time-Restricted Feeding or eTRF) zahŕňajúce konzumáciu všetkých kalórií v priebehu 6 hodín, a to prednostne od 8:00 do 15:00, môže viesť k zlepšeniu v niektorých metabolických a zdravotných ukazovateľoch (eTRF zlepšila citlivosť na inzulín, krvný tlak, oxidačný stres a chuť do jedla) v porovnaní s “tradičným” rozdelením jedla (raňajky / obed / večera) od 8:00 rána do 20:00.

Štúdia bola založená na hypotéze, že tento typ stravovania je v súlade s našim cirkadiánnym rytmom. Doposiaľ nedošlo k priamemu testovaniu účinkov eTRF oproti “normálnemu” stravovaciemu vzoru pri súčasnej a precíznej kontrole kalorického prímu, čo býva vždy kameňom úrazu takýchto typov štúdií…, avšak táto štúdia demonštruje po prvýkrát u ľudí, že eTRF zlepšuje niektoré aspekty kardiometabolického zdravia a že tieto účinky IF neboli spôsobené len redukciou hmotnosti.

Dôležité je poukázať na to, že zlepšenia zdravia boli pozorované pri absencii akejkoľvek straty hmotnosti, čo naznačuje, že subjekty neboli v kalorickom deficite. Uvádzané pozitívne účinky neboli výsledkom rozdielov v množstve alebo kvalite konzumovaných potravín medzi skupinami, pretože tieto dva protokoly (klasické jedenie a eTRF) boli zhodné, čo sa týka jednotlivých podávaných jedál.

Išlo o crossover štúdiu, čo znamená, že rovnaké subjekty (8 mužov s nadváhou a prediabetes) podstúpili oba protokoly stravovania po dobu 5 týždňov, pričom medzi nimi mali tzv. wash-out periódu v trvaní 7 týždňov.

Hoci, táto štúdia prináša určité dôkazy o tom, že eTRF môže mať isté metabolické a zdravotné výhody v porovnaní s tradičným prístupom v otázke časovania jedál, musíme mať na pamäti nasledujúce body:

  • Išlo o relatívne malú skupinu 8 obéznych mužov sledovaných počas obdobia 5 týždňov, počas ktorých nevykonávali žiadny tréning.
  • U obéznych ľudí s nábehom na diabetes a sedavým životným štýlom, by mohlo byť lepšie obmedziť svoje stravovacie návyky na kratšie časové obdobie (<12 hodín) počas dňa, v ideálnom prípade pred 3-4 hodinou (resp. západom slnka v zime).
  • Avšak! Silový tréning modifikuje citlivosť na inzulín počas večerných hodín, pretože samotný tréning ju zvyšuje najmenej počas ďalších 24 hodín.
  • Praktický aspekt? V dnešnej spoločnosti takmer nulový, keďže množstvo spoločenských udalostí (ale samozrejme aj pracovných a iných vecí) značne môže snažiť praktickosť a adherenciu takéhoto štýlu stravovania = osobná preferencia ever win ;)

Záver:

Jedenie počas skoršej časti dňa môže byť prínosom pre ľudí s nadváhou a sedavým spôsobom života, ktorí sa snažia zlepšiť svoje metabolické zdravie, hoci takýto benefit môže byť značne znížený u osôb, ktoré aktívne cvičia, najmä večer.

Zdroje:

https://medium.com/@LucasTafur/timing-matters-early-time-restricted-feeding-6h-improves-insulin-sensitivity-in-the-absence-of-d572f1d1b31a

https://www.myoleanfitness.com/


Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho priateľom

Leave a Response

Coach_Vilo
V skratke: - 13 rokov v hre so železom - 11 súťaží - 6 rokov osobné trénerstvo - IIFYM / IF / Flexible dieting - Fitclan & 365 Gym coach/speaker - JUDr., PhD.